Finance Jobs in Trumann, Arkansas

2 jobs

When is a job more than “just a job?” • When you know that you are making a difference in the lives of those around you • When you go to work every day looking forward to the day ahead of you • When the decisions you make on the job really matter to those whom you serve Cashier Whether your goal is to begin a fantastic full-time career or have a great part-time job, your talents will be valued and...

I rollen som KAM ansvarar du tillsammans med affärschef ICA och ytterligare två KAM:ar för ett av företagets största konton. Du har det övergripande ansvaret för ett antal kategorier mot ICA och ska i samarbete med övriga avdelningar på företaget bidra till ökad försäljning och lönsamhet. I befattningen förväntas du utarbeta och implementera affärsplaner samt att du har fullt budget och resultatan...